بارگذاری

لعلینه ، جواهر بافتنی

درباره لعلینه

از کودکی در درون وجودم چیزی با انرژی زیاد صدایم می‌کرد
و من همیشه به دنبال کشف این نیروی ناشناخته‌ای بودم که از درونم می‌جوشید !
در سن ۱۸ سالگی بود که تصمیم گرفتم دنیای خودم را طوری که دوست دارم بسازم ، دنیایی پر از تفاوت‌ها ، امید ، آزادی و هنر …
این تصمیم باعث شدکه از جایم بلند بشوم و شروع کنم به جنگیدن برای اهدافم ، انگار که همزمان با این تصمیم در درون من هم اتفاقی در حال وقوع بود
بله ، جواهری لعل مانند درون وجودم در حال کشف شدن بود که انرژی اون تا به امروز همراه من بوده و تمام مسیر زندگیم رو روشن کرده است.
پس شروع کردم و از دست‌هایم کمک گرفتم تا این انرژی را به دنیای تار و پود نخ ها منتقل کنم و هزاران گره‌ای در کنار هم بچینم که هر کدام تک تک ، حرف‌ها و داستان‌هایی گفتنی دارند !
با ورود به دنیای نخ‌ها و دنیای هنر مکرومه بافی ، شروع به خلق جواهرهای بافتنی کردم که امروز زیبایی رو به منزل شما گره می‌زنند و باعث درخشش منزل زیبای شما می‌شوند …
نام این فرزند تازه متولد شده را لَعلینه گذاشتم چون تمام آثاری که توسط ما برای شما خلق می‌شود ، بازتابی از لعل وجودی درون من هستند.
لعلینه یعنی مانند جواهر لَعل ، جواهری که تمام خبرگان سنگ‌های قیمتی به دنبال کشف آن هستند.

درباره لعلینه